chính sách chung
Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán hiện tại bên công ty áp dụng các hình thức bên dưới, tuỳ thuộc vào phương thức mua hàng của quý khách (tham khảo thêm chính sách giao nhận) hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Bình Chương
Xem thêm
icon-home icon-home
Go Top